Reserveren terras

Gezien

  • de drukte.
  • het beperkt aantal zitplaatsen.
  • het vaak niet op tijd komen van gereserveerden.

Is het niet mogelijk om plaatsen op het terras te reserveren.
Vaak is er bij aankomst of enkele minuten daarna wel plaats.
Wel is het mogelijk binnen te reserveren en bij het vrijkomen
van een tafel buiten te verhuizen naar buiten. 

Daar waar mogelijk begeleiden we u.

Ga terug naar het overzicht

Juist omdat het er zo gewoon is, is deze plek zo markant...